กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Details
Category: บุคลากรในเขตพื้นที่
Published on Sunday, 11 August 2013 21:05
Written by watjana
Hits: 15300
                                                            dongredee

นางดวงฤดี  ลีลาวรกุล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08 9876 1827

                                                            

ladda2

นางลัดดา  คิ้วนาง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

08 3173 1527

Jetsanee

นางสาวเจษณี จำเริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชำนาญการ

08 1018 0988

Jantip

นางสาวจันทร์ทิพย์ เอียดตรง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ

08 0541 0552

sardsada

นางสาวศาสดา  คงจรัส

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

09 5036 9441

พิมพ์ชนก

นางพิมพ์ชนก  นามสมมิตร

ลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี

08 7627 3642

pranee2

นางปราณี  ขวัญนิมิตร

ลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี

08 0534 8598

orawan

นางสาวอรวรรณ  เหม้นแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี

09 3715 5457

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรัชนี  ราศี